Spisovatelka, literární historička,
scenáristka, překladatelka
německých děl a dramaturgyně.

RADKA
DENEMARKOVÁ

OCENĚNÍ A STIPENDIA

2022

Literaturpreis des Landes Steiermark (Literární cena Štýrska), Rakousko (román Hodiny z olova)

2019

cena a stipendium H. C. Artmanna v Salzburku, Rakousko (román Příspěvek k dějinám radosti)

2019

Cena Magnesia Litera Kniha roku (román Hodiny z olova)

2019

Literaturpreis Leuk, Švýcarsko

2017

cena Čestná spisovatelka města Graz 2017/2018, Rakousko

2016

cena WALD Press AWARD za literární dílo, v němž zkoumá další možnosti románové formy a zároveň odvážně otevírá tabuizovaná témata, týkající se slabších a zranitelných

2012

Georg-Dehio-Buchpreis (Cena Georga Dehia), Německo, Berlín (román Peníze od Hitlera)

2012

Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za překlad knihy Herty Müller Srdce bestie (Herztier)

2011

Cena německých literárních kritiků Usedomer Literaturpreis (Usedomská literární cena) (román Peníze od Hitlera)

2011

Cena Magnesia Litera za nejlepší překlad (Herta Müller: Rozhoupaný dech / Atemschaukel)

2009

Cena Magnesia Litera za nejlepší knihu v kategorii publicistiky (dokumentární román Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla)

2007

Cena Magnesia Litera za nejlepší prózu roku (román Peníze od Hitlera)

VÝBĚR Z RECENZÍ

PENÍZE OD HITLERA je kniha, která člověkem doslova otřese. Román vypráví klasický příběh perzekuce a vyhnání, a také boje za dosažení spravedlnosti. Radka Denemarková vytvořila podstatný a literárně velice zdařilý příspěvek do velké kroniky dějin německo-česko-židovských vztahů.

Z vyjádření poroty Ceny Georga Dehia

Autorka pojala téma poněkud jinak, než by se dalo očekávat, rozhodně se neomezuje pouze na historické skutečnosti, jež jsou často opakovány pouze jako fakta o něčem, co se před lety stalo, což v nás sice dokáže vyvolat emoce, ale zde jsou hranice, za které se už dostat nedokážou. Radka Denemarková je skvělá spisovatelka, mnohem důležitější je však její vhled. Obě tyto vlastnosti se u ní setkávají v symbióze, dokáže nalézt slova, vyjadřující hluboké myšlenky. A je nutno podotknout, že jsou to především její myšlenky, i když umí extrahovat důležité prvky prací jiných myslitelů a originálním způsobem je syntetizovat.

Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

Radka Denemarková se zařadila k těm, kteří jsou podezřelí, že získají Nobelovu cenu za literaturu.

Daniela Strigl, Ex libris, ÖRF Ö1

Zamilovaná do jazyka a metafor je velkou bořičkou tabu a autoritou, která určuje témata současné české literatury.

Neue Zürcher Zeitung

Radka Denemarková se zařadila k těm, kteří jsou podezřelí, že získají Nobelovu cenu za literaturu.

Daniela Strigl, Ex libris, ÖRF Ö1

Hodiny z olova jsou nezvykle rozsáhlým a mnohovrstevným románem, který je cíleně koncipován jako umělecké dílo politické, které chce mít dopad. Tematizuje soudobou podobu čínské společnosti jako totalitního režimu, ale jádrem tohoto pohledu není ani tak způsob fungování společnosti, jako spíš osud těch, kdo se ocitnou v pozici oběti. Románové provedení rezignuje na tradiční pojetí postav jako jedinečných bytostí, jimž se dějí leckdy i nahodilé události. Postavy Hodin z olova představují symbolické typy, podobně jako v tradici antického mýtu. Reprezentují profese, jednání a postoje, s jejichž pomocí se rozehrává mrazivě osudové dění. Privátní osudy jsou zde zcela v osidlech nezadržitelných mechanismů společenských: mocenský vzestup Číny je zároveň protipólem bortících se hodnot evropské civilizace, která se ocitá v krizi, z níž se nerýsuje žádné východisko. Hodiny z olova jsou pokusem napsat román, který má čtenáře vyvést z bohorovného pocitu, že čte „jen“ dobře vymyšlený příběh.

Porota ceny Magnesia Litera

Denemarková dovedně a s neotřelými jazykovými dovednostmi propojuje světy a politické systémy.

Bernd Melichar, Kleine Zeitung

HODINY Z OLOVA v žádném případě nikde a nikdy nezastírají, že se jedná o knihu politicky angažovanou. Skutečnost, že Radka Denemarková dokáže převést neskrývané literární nasazení do tak úchvatného poetického jazyka a do tak originální formy, z ní dělá jednu z nejzajímavějších současných autorek vůbec.

Veronika Schuchter, Die Furche

Radka Denemarková píše s velkou citlivostí a otevřeností, aniž by pozornost soustředila na sebe. Jako angažovaná spisovatelka s velkým přesahem využívá osobní zkušenosti, zážitky ze zahraničních cest a postoje k tomu, aby upozornila na různorodé cizí světy, vykreslila společensky zásadní témata a přinášela komplexní intelektuální a umělecké svědectví. Její nekompromisnost jde ruku v ruce s hlubokou reflexí, kterou neustále nově zkoumá veškeré dění a okolnosti lidských osudů: činí tak v jednotě s jazykovou brilantností a obsahovou hloubkou.

Porota Literární ceny Štýrska

Kniha je kolos, už jen z čistě vnějšího pohledu – ale kolos, který otevírá celé světy.

Cornelia Geißler, Berliner Zeitung

Lze číst jako pozoruhodné faktografické svědectví dvojího zápasu o identitu: zprvu hlavní postavy románu, v průběhu psaní pak čím dál naléhavěji i jeho autorky.

Viola Fischerová, v anketě Lidových novin KNIHA ROKU 2009